top of page

LIBERATED!

Mēs esam jaunais start-up sociālais uzņēmums SIA “GL&Development”, kas ir dibināts no biedrības “Gaismas Laiva” projektu iniciatīvas “Radīts Kustībai”.  Mēs radām funkcionālos apģērbus un aksesuārus cilvēkiem ar kustību traucējumiem - esam zīmols Liberated!, veicinot šīs sociālās grupas iekļaušanos sabiedrībā, dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanos.

cesis.jpg

Biedrība "Gaismas Laiva"

Biedrība "Gaismas Laiva" tika dibināta 2014.gadā  ar mērķi veicināt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sociālos, kultūras, vides un izglītojošos projektos, nodrošinot vidi un apstākļus šo projektu īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot starppaaudžu sadarbībai, radot vidi un iespēju savstarpēju zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņai.

Radīts Kustībai

Biedrības "Gaismas Laiva" viens no radošiem projektiem ir "Radīts Kustībai", kas 2021. gadā tālāk iedvesmoja sociālā uzņēmuma - zīmola "Liberated!" radīšanu! Projekta laikā tika izstrādāti pirmie prototipi funkcionāliem ārvides apģērbiem un aksesuāriem, ko testēja un vērtēja mērķa grupa.

306946148_1242451199854024_1476745821007075907_n (1) (1).jpg
Lietusmetelis un apmetnis_vasaraa.jpg

Liberated!

2022. gada augustā tika dibināts sociālais uzņēmums "GL&Development", kas attīstīja zīmolu "Liberated!", lai uzsāktu prototipu attīstību līdz augstas kvalitātes produktam, kas drīzumā būs pieejams arī eksportam! 

Aktualitātes

Biedrība "Gaismas Laiva" 2021. gadā guva Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma atbalstu un  radīja aktīva dzīvesveida funkcionālā apģērba un aksesuāru līnijas 10 prototipus. 

2022. gadā projekta attīstībai saņēmām divas galvenās balvas SEB bankas granta konkursā “Augšup” (Pierīgas reģiona un Siguldas pilsētas sociālajiem uzņēmumiem).

bottom of page