top of page
< Back

Projekta Radīts kustībai pirmā tikšanās reize

Projekta komanda satiekas klātienē mājīgajās RB Cafe telpās, lai aplūkotu un pielaikotu izstrādes pirmos prototipus, satiktos ar mērķgrupas pārstāvjiem, ģenerētu jaunas idejas par apģērbu un aksesuāru funkcionāliem risinājumiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekta Radīts kustībai pirmā tikšanās reize

Liberated!

bottom of page